Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 189

Yttre beskrivning: Diameter 7,2 meter, Höjd 0,8 meter, Inre beskrivning: Keramikkärl, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 189 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 189
Zon 1F
Referensnummer 37010_U
Undersökningsår 1874
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 148172_HST Ben, 479395_HST Stift, 479396_HST sammansatt enkelkam, 479397_HST Föremål, 479398_HST Pärla, 479399_HST nit/spik, 479400_HST Föremål, 479401_HST Kärl, 523638_HST Kärl, 523639_HST Kärl