Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 79

Yttre beskrivning: Diameter 5,7 meter, Höjd 0,6 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 79 Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 79
Zon 1E
Referensnummer 36906_U
Undersökningsår 1875
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Delar 79A Brandgrav, 79B Brandgrav
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147111_HST Ben