Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 833

Yttre beskrivning: En fördjupning i markytan, Inre beskrivning: Grop, 2,4 × 1 meter, Djup 1,3 meter, Yttre gravskick: Obekant yttre gravskick, Inre gravskick: Kistgrav

Arkeologisk kontext 833 Kistgrav, Grav, Obekant yttre gravskick
Tidsperiod Vikingatid
Notering I stadsvallen, [unr]: Bj 833
Zon 1C
Referensnummer 37316_U
Undersökningsår 1879
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 569033_HST Kistspik, 569034_HST Kniv, 569035_HST Föremål