Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 130

Yttre beskrivning: Diameter 5,1 meter, Höjd 0,6 meter, Inre beskrivning: Brandlager, Diameter 0,9 meter, öster om högens mitt, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 130 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 130
Zon 1B
Referensnummer 36957_U
Undersökningsår 1875
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 148061_HST Ben, 148488_HST Ben, 474183_HST nit/spik