Bj 843

Yttre beskrivning: Uppgift saknas, Yttre gravskick: Hög

Arkeologisk kontext 843 Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering Inbyggd i stadsvallen, [unr]: Bj 843
Zon 1C
Referensnummer 37477_U
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Delar 843A Skelettgrav, 843B Skelettgrav
Huvudpost 137416_U