Bj 930

Yttre beskrivning: Uppgift saknas, Inre beskrivning: Uppgift saknas, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 930 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 930
Zon 1B
Referensnummer 37402_U
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 148179_HST Ben, 526731_HST Kärl, 604563_HST nit/spik, 604565_HST Ring