Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 222

Yttre beskrivning: Diameter 5,4 meter, Höjd 1,2 meter, Inre beskrivning: Uppgifter saknas, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 222 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 222
Zon 1D
Referensnummer 37038_U
Undersökningsår 1873
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147984_HST Ben, 482121_HST Avslag, 482128_HST Beslag, 482136_HST nit/spik