Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 1054

Inre beskrivning: Grop, 1,8 × 1,2 meter, Yttre gravskick: Flatmarksgrav, Inre gravskick: Skelettgrav

Arkeologisk kontext 1054 Skelettgrav, Grav, Flatmarksgrav
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 1054
Zon 1A
Referensnummer 37094_U
Undersökningsår 1881
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 148464_HST Ben, 148465_HST Ben, 622057_HST Kniv, 622058_HST Kantbeslag, 622059_HST Spänne