Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 145

Yttre beskrivning: Diameter 6,6 meter, Höjd 0,8 meter, Inre beskrivning: Brandlager, Diameter 1,65 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 145 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 145
Zon 1B
Referensnummer 36969_U
Undersökningsår 1875
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147770_HST Ben, 148043_HST Ben, 148069_HST Ben, 148070_HST Ben, 148494_HST Ben, 148609_HST Ben, 148610_HST Ben, 575616_HST Vikt, 575617_HST Kam, 575618_HST Ben, 575619_HST Bågspänne, 575620_HST Hängbryne, 575621_HST Kniv, 575622_HST Kniv, 575623_HST Ringspänne, 575625_HST Knivslida, 611284_HST Betsel, 611285_HST Fragment