Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 715

Yttre beskrivning: Höjd 0,9 meter, Inre beskrivning: Grop, Djup 1,5 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Kistgrav

Arkeologisk kontext 715 Kistgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [Kön]: Man, [unr]: Bj 715
Zon 1C
Referensnummer 37215_U
Undersökningsår 1879
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 469285_HST Kistspik, 469287_HST Bikonisk vikt, 469289_HST Knapp, 469296_HST Börs, 469301_HST Mynt, 469305_HST Stift, 469313_HST Ringspänne, 469320_HST kniv/knivslida, 469324_HST Enkelkam, 469327_HST Hängbryne, 469328_HST Kärl, 469329_HST Träfragment