Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 990

Yttre beskrivning: Diameter 4,5 meter, Höjd 0,3 meter, Inre beskrivning: Grop, 1,8 × 0,6 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Kistgrav

Arkeologisk kontext 990 Kistgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 990
Zon 1A
Referensnummer 37460_U
Undersökningsår 1881
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 613912_HST Kniv, 613914_HST Nyckel, 613915_HST Krampa