Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 757

Yttre beskrivning: Uppgift saknas, Inre beskrivning: Grop, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Skelettgrav

Arkeologisk kontext 757 Skelettgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [Kön]: Kvinna, [unr]: Bj 757
Zon 1C
Referensnummer 37254_U
Undersökningsår 1879
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 148397_HST Ben, 559974_HST Oval spännbuckla P51, 559979_HST bygelsax, 561037_HST Kistspik, 561039_HST kniv/knivslida, 561042_HST trådarbete, 561043_HST Föremål, 561044_HST Föremål, 561668_HST Fragment, 616489_HST Fragment, 616560_HST Fragment