Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 208

Yttre beskrivning: Diameter 8,1 meter, Höjd 0,9 meter., Inre beskrivning: Brandlager., Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 208 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [Kön]: Kvinna, [unr]: Bj 208
Zon 1F
Referensnummer 37025_U
Undersökningsår 1874
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 145590_HST kärl typ 8, 148035_HST Ben, 148270_HST Ben, 148276_HST Ben, 480089_HST Pärla, 480110_HST Kam, 480131_HST Torshammarring, 480142_HST Stift, 480147_HST nit/spik, 480150_HST Kärl, 480156_HST Hänge, 480162_HST Beslag, 480189_HST Bröd, 480190_HST hasselnöt, 480252_HST vetekorn, 525768_HST Kärl, 611380_HST Fragment, 611417_HST Fragment