Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 786

Yttre beskrivning: Diameter 3,6 meter, Höjd 0,6 meter, Inre beskrivning: Brandlager, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 786 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 786
Zon 1C
Referensnummer 37280_U
Undersökningsår 1879
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147536_HST Ben, 147929_HST Ben, 526813_HST Kärl, 526816_HST Kärl, 564062_HST Kistspik, 564064_HST kniv/knivslida, 564103_HST Nit, 564104_HST Spik, 564105_HST Enkelkam, 575155_HST Ben