Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 969

Yttre beskrivning: En fördjupning i markytan, Inre beskrivning: Grop, 2,2 × 0,9 meter, Djup 0,6 meter, Yttre gravskick: Flatmarksgrav, Inre gravskick: Kistgrav

Arkeologisk kontext 969 Kistgrav, Grav, Flatmarksgrav
Tidsperiod Vikingatid
Notering [Kön]: Kvinna, [unr]: Bj 969
Zon 1A
Referensnummer 37441_U
Undersökningsår 1881
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147410_HST Ben, 613867_HST Spik, 613868_HST Kniv, 613871_HST Oval spännbuckla P51 b1, 613872_HST Likarmat spänne, 613873_HST Sax, 613874_HST Kärl, 616465_HST Fragment