Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 1149

Yttre beskrivning: Mått saknas, Inre beskrivning: Grop, 1,6 × 0,7 meter, Djup 1,2 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Kistgrav

Arkeologisk kontext 1149 Kistgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 1149
Zon 1B
Referensnummer 37172_U
Undersökningsår 1888
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147874_HST Ben, 594697_HST Avslag, 594700_HST Cylindrisk vikt, 594709_HST Polyedrisk vikt, 594719_HST Börs, 594739_HST Knivslida, 594750_HST kniv/knivslida, 594755_HST Klinknagel, 594775_HST Kistspik, 594816_HST Fragment