Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 8

Yttre beskrivning: Diameter 6 meter, Höjd 0,6 meter, Inre beskrivning: Uppgift om brandlager saknas., Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 8 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 8
Zon 1E
Referensnummer 36840_U
Undersökningsår 1875
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147340_HST Ben, 148058_HST Ben, 148469_HST Ben, 441084_HST Föremål, 441088_HST Knopp, 441089_HST Spik, 441090_HST Föremål, 441107_HST Spelpjäs, 441121_HST Kam, 441123_HST Kärl, 441125_HST Kärl, 470278_HST Fragment