Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 706

Yttre beskrivning: Diameter 6,3 meter, Höjd 0,9 meter, Inre beskrivning: Grop, 1,7 × 0,8 meter, Djup 1,4 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Skelettgrav

Arkeologisk kontext 706 Skelettgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 706
Zon 1C
Referensnummer 37207_U
Undersökningsår 1879
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 467259_HST Ring, 467266_HST Kniv, 467276_HST Nit