Bj 895

Yttre beskrivning: Mått saknas, Inre beskrivning: Grop, 1,4 × 0,6 meter, Djup 0,9 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Skelettgrav

Arkeologisk kontext 895 Skelettgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering Barngrav, [unr]: Bj 895
Zon 1C
Referensnummer 37368_U
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 527369_HST Kärl, 580579_HST Nyckel, 580582_HST Kniv, 618009_HST Fragment