Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 152

Yttre beskrivning: Fyrsidig, 4,5 × 6,6 meter, Höjd 0,3 meter, Inre beskrivning: Brandlager, i högens norra del., Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 152 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 152
Zon 1E
Referensnummer 36975_U
Undersökningsår 1875
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 148224_HST Ben, 474530_HST nit/spik, 474534_HST Spik