Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 778

Yttre beskrivning: Diameter 4,5 meter, Höjd 0,3 meter, Inre beskrivning: Brandlager, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 778 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [Kön]: Man, [unr]: Bj 778
Zon 1C
Referensnummer 37273_U
Undersökningsår 1879
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147511_HST Ben, 526784_HST Kärl, 563512_HST Ringnål, 563513_HST Nit, 563533_HST Spik, 563534_HST Pärla, 563535_HST Enkelkam, 563612_HST Kärl