Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 1078

Inre beskrivning: Grop, 1,4 × 0,6, Djup 0,9 meter, Yttre gravskick: Flatmarksgrav, Inre gravskick: Skelettgrav

Arkeologisk kontext 1078 Skelettgrav, Grav, Flatmarksgrav
Tidsperiod Vikingatid
Notering Barngrav, [unr]: Bj 1078
Zon 1B
Referensnummer 37116_U
Undersökningsår 1881
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 576190_HST Kniv, 576205_HST Föremål