Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 749

Yttre beskrivning: 6,6×5, Inre beskrivning: Brandlager, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 749 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 749
Zon 1C
Referensnummer 37245_U
Undersökningsår 1879
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147924_HST Ben, 524682_HST Kärl, 526658_HST Kärl, 526660_HST Kärl, 546204_HST Nit, 546245_HST Bryne, 546246_HST Hornspill, 546247_HST Kärl, 546248_HST Torshammarring, 546254_HST kniv/knivslida, 546260_HST nit/spik, 546266_HST Bipolär vikt, 546271_HST Enkelkam, 546272_HST Ögonpärla