Arkeologisk, kontext

Bj 749

Yttre beskrivning: 6,6×5, Inre beskrivning: Brandlager, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 749 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 749
Zon 1C
Referensnummer 37245_U
Undersökningsår 1879
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U