Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 831

Yttre beskrivning: Mått saknas, en fördjupning i ytan, sammanbyggd med Bj 727, 728, 731 och 830, Inre beskrivning: Grop, 2,2 × 0,9 meter, Djup 1 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Kistgrav

Arkeologisk kontext 831 Kistgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [Kön]: Kvinna, [unr]: Bj 831
Zon 1C
Referensnummer 37314_U
Undersökningsår 1879
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 146971_HST Ben, 146972_HST Ben, 146973_HST Ben, 146974_HST Ben, 568829_HST Kistspik, 568830_HST Kistspik, 568836_HST Rundspänne, 568843_HST Vridlåsnyckel, 568847_HST pincett/nål, 568848_HST bygelsax, 568849_HST Kniv, 568850_HST Hängbryne, 568851_HST trespetsig skobrodd