Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 1133

Inre beskrivning: Grop, 1,9 × 0,7 meter, Djup 0,9 meter, Yttre gravskick: Obekant yttre gravskick, Inre gravskick: Kistgrav

Arkeologisk kontext 1133 Kistgrav, Grav, Obekant yttre gravskick
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 1133
Zon 1B
Referensnummer 37156_U
Undersökningsår 1888
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 581895_HST Hästbrodd, 581899_HST Kniv, 581905_HST Vikt, 581956_HST Kistspik, 581958_HST Bågspänne