Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 52

Yttre beskrivning: Diameter 4,8 meter, Höjd 0,5 meter, Inre beskrivning: Brandlager med keramikkärl, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 52 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering Två av kärlen signerade B respektive C., [unr]: Bj 52
Zon 1E
Referensnummer 36880_U
Undersökningsår 1875
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147019_HST Ben, 147020_HST Ben, 148266_HST Ben, 148428_HST Ben, 450624_HST Ring, 450628_HST nit/spik, 450632_HST Spelpjäs, 450644_HST Kärl, 450649_HST Kärl, 450653_HST Kärl, 450656_HST Kärl, 450661_HST Kärl