Bj 846

Yttre beskrivning: Uppgift saknas, Inre beskrivning: Grop,, Yttre gravskick: Flatmarksgrav, Inre gravskick: Kistgrav

Arkeologisk kontext 846 Kistgrav, Grav, Flatmarksgrav
Tidsperiod Vikingatid
Notering Barngrav, [Kön]: Kvinna, [unr]: Bj 846
Zon 1B
Referensnummer 37328_U
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 415248_HST Rundspänne, 415250_HST Rundspänne, 572634_HST Kistspik, 572639_HST Oval spännbuckla P51, 572644_HST nålhus/synål, 572650_HST Bipolär vikt, 572658_HST Kniv, 572659_HST Rem, 572662_HST Nit, 572665_HST skobrodd