Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 1136

Inre beskrivning: Grop, 2,1 × 1 meter, Djup 0,8 meter, Yttre gravskick: Flatmarksgrav, Inre gravskick: Kistgrav

Arkeologisk kontext 1136 Kistgrav, Grav, Flatmarksgrav
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 1136
Zon 1A
Referensnummer 37159_U
Undersökningsår 1888
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147867_HST Ben, 581990_HST Kistspik, 581995_HST Bågspänne