Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 177

Yttre beskrivning: Diameter 6,6 meter, Höjd 0,8 meter, Inre beskrivning: Brandlager, Diameter 0,9 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 177 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 177
Zon 1B
Referensnummer 36999_U
Undersökningsår 1875
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 148084_HST Ben, 478536_HST Ringformad pärla, 478547_HST sammansatt enkelkam, 478551_HST Ring, 478563_HST Föremål, 478611_HST nit/spik, 525659_HST Kärl, 525660_HST Kärl, 1139903_HST Kärl