Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 80

Yttre beskrivning: Diameter 6,6 meter, Höjd 1,0 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 80 Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 80
Zon 1E
Referensnummer 36907_U
Undersökningsår 1875
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Delar 80A Brandgrav, 80B Brandgrav, 80C Brandgrav
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147098_HST Ben, 147568_HST Ben, 461886_HST Ben, 461888_HST Järnfragment