Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 1132

Inre beskrivning: Grop, 2,4 × 1,2 meter, Djup 1,2 meter, Yttre gravskick: Obekant yttre gravskick, Inre gravskick: Kistgrav

Arkeologisk kontext 1132 Kistgrav, Grav, Obekant yttre gravskick
Datering 900 – 975
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 1132
Zon 1B
Referensnummer 37155_U
Undersökningsår 1888
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147866_HST Ben, 581887_HST Polyedrisk vikt, 581889_HST nit/spik, 581891_HST Dirhem