Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 140

Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Obekant

Arkeologisk kontext 140 Obekant, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 140
Zon 1B
Referensnummer 37188_U
Undersökningsår 1875
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147391_HST Ben