Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 889

Yttre beskrivning: Diameter 3,3 meter, Höjd 0,5 meter, Inre beskrivning: Brandlager, diameter 0,9 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 889 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 889
Zon 1C
Referensnummer 37363_U
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 527363_HST Kärl, 579766_HST Skaft, 579778_HST Dirhem, 579792_HST Enkelkam, 579799_HST Pärla