Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 128

Yttre beskrivning: Diameter 6 meter, Höjd 0,9 meter, Inre beskrivning: Brandlager, Diameter 0,9 meter, i högens västra del. 1 keramikkärl., Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 128 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 128
Zon 1B
Referensnummer 36955_U
Undersökningsår 1875
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147477_HST Ben, 147952_HST Ben, 473941_HST Enkelkam, 473944_HST Rembeslag, 473955_HST Beslag, 525347_HST Kärl