Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 125

Yttre beskrivning: Diameter 6,9 meter, Höjd 1,2 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 125 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 125
Zon 1B
Referensnummer 36952_U
Undersökningsår 1875
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Delar 125A Brandgrav, 125B Brandgrav
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147759_HST Ben, 473807_HST Kam, 473812_HST Kedja, 523473_HST Kärl