Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 997

Yttre beskrivning: 16 × 6 meter, Höjd 0,9 meter, Inre beskrivning: Brandlager, 1,2 × 1 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 997 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 997
Zon 1A
Referensnummer 37466_U
Undersökningsår 1881
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147658_HST Ben, 148180_HST Ben, 526768_HST Kärl, 622498_HST Nit, 622499_HST Pärla, 622500_HST Föremål, 622501_HST Kam, 622502_HST Kedja, 622504_HST Kniv, 622505_HST Nyckel, 622506_HST Ring