Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 13

Yttre beskrivning: Diameter 4,8 meter, Höjd 0,3 meter, Inre beskrivning: Brandlager, Diameter 0,6 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 13 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering 1 obränt kranium mitt i högen, [Kön]: Kvinna, [unr]: Bj 13
Zon 1B
Referensnummer 36845_U
Undersökningsår 1875
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 145610_HST kärl arwidsson typ 10, 148124_HST Ben, 148604_HST Ben, 446734_HST Oval spännbuckla, 446745_HST Beslag, 446747_HST Ring, 446751_HST Ring, 446762_HST Spik, 446776_HST Föremål, 446777_HST hasselnöt, 446784_HST Facetterad pärla, 446791_HST Kam, 446823_HST Kärl, 446825_HST Pärla, 525140_HST Kärl