Bj 1146

Yttre beskrivning: Höjd 0,9 meter, Inre beskrivning: Grop, 2,1 × 0,7 meter, Djup 1,4 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Kistgrav

Arkeologisk kontext 1146 Kistgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [Kön]: Kvinna, [unr]: Bj 1146
Zon 1B
Referensnummer 37169_U
Undersökningsår 1888
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147873_HST Ben, 588752_HST Spiralpärla, 588756_HST Pärla, 588766_HST Kniv, 588776_HST Kistspik, 588777_HST Isbrodd