Arkeologisk, kontext

Bj 779

Yttre beskrivning: Diameter 3,9 meter, Höjd 0,3 meter, Inre beskrivning: Brandlager, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 779 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 779
Zon 1C
Referensnummer 37274_U
Undersökningsår 1879
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U