Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 779

Yttre beskrivning: Diameter 3,9 meter, Höjd 0,3 meter, Inre beskrivning: Brandlager, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 779 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 779
Zon 1C
Referensnummer 37274_U
Undersökningsår 1879
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 524725_HST Kärl, 563649_HST Spik, 563652_HST Bryne, 563656_HST Enkelkam, 563658_HST Pärla