Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 218

Yttre beskrivning: Tresidig, 7,5 m sida, ingen uppgift om höjd., Inre beskrivning: Lite kol, Yttre gravskick: Stensättning, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 218 Brandgrav, Grav, Stensättning
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 218
Zon 1D
Referensnummer 37035_U
Undersökningsår 1873
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 146916_HST Ben, 146917_HST Ben, 481903_HST Bryne, 481904_HST Kärl, 481906_HST Skiffer, 481958_HST Bleck, 481969_HST Fragment, 481978_HST Föremål, 481984_HST nit/spik