Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 1007

Yttre beskrivning: En fördjupning i markytan, Inre beskrivning: Grop, 2,1 × 0,9 meter, Djup 1 meter, Yttre gravskick: Flatmarksgrav, Inre gravskick: Kistgrav

Arkeologisk kontext 1007 Kistgrav, Grav, Flatmarksgrav
Tidsperiod Vikingatid
Notering [Kön]: Man, [unr]: Bj 1007
Zon 1A
Referensnummer 37051_U
Undersökningsår 1881
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 622561_HST Ringnål, 622562_HST Kniv, 622563_HST Ring