Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 31

Yttre beskrivning: Diameter 9,6 meter, Höjd 1,2 meter, Inre beskrivning: Brandlager, Diameter 0,6 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 31 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 31
Zon 1E
Referensnummer 36860_U
Undersökningsår 1875
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147685_HST Ben, 147752_HST Ben, 148253_HST Ben, 448733_HST Klinknagel, 448734_HST sammansatt enkelkam, 448735_HST Facetterad pärla, 448736_HST Bränd lera, 448737_HST Kärl, 525151_HST Kärl