Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 1066

Inre gravskick: Skelettgrav

Arkeologisk kontext 1066 Skelettgrav, Grav
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 1066
Zon 1A
Referensnummer 37470_U
Undersökningsår 1881
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147454_HST Ben