Bj 873

Yttre beskrivning: Uppgift saknas, Inre beskrivning: Kista 1,6 × 0,6 meter, Yttre gravskick: Obekant yttre gravskick, Inre gravskick: Kistgrav

Arkeologisk kontext 873 Kistgrav, Grav, Obekant yttre gravskick
Tidsperiod Vikingatid
Notering [Kön]: Man, [unr]: Bj 873
Zon 1C
Referensnummer 37348_U
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147947_HST Ben, 452608_HST Ringnål, 576395_HST Kistspik, 576550_HST Hängbryne, 576554_HST Enkelkam, 576559_HST Kniv, 576562_HST Fragment, 576565_HST Föremål