Foto: Stolpe, Hjalmar, SHM (PDM) Upphovsrätten till detta verk har gått ut och är därmed fritt att använda på alla sätt. Ange gärna upphovsperson om denne är känd.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Arkeologisk, kontext

Bj 873

Yttre beskrivning: Uppgift saknas, Inre beskrivning: Kista 1,6 × 0,6 meter, Yttre gravskick: Obekant yttre gravskick, Inre gravskick: Kistgrav

Arkeologisk kontext 873 Kistgrav, Grav, Obekant yttre gravskick
Tidsperiod Vikingatid
Zon 1C
Referensnummer 37348_U
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U