Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 1109

Yttre beskrivning: Mått saknas, Inre beskrivning: Grop, 1,6 × 0,7 meter, Djup 0,8 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Skelettgrav

Arkeologisk kontext 1109 Skelettgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 1109
Zon 1A
Referensnummer 37146_U
Undersökningsår 1881
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 580637_HST Kniv