Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 75

Yttre beskrivning: Avlång, 11,4 × 7,4 meter, Höjd 1,2 meter, Inre beskrivning: Brandlager, Långsmalt, 4,2 × 1,2 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 75 Brandgrav, Grav, Hög
Datering 905 – 975
Tidsperiod Vikingatid
Notering Hög: eventuellt plundrad., [unr]: Bj 75
Zon 1B
Referensnummer 36902_U
Undersökningsår 1875
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147084_HST Ben, 147085_HST Ben, 147086_HST Ben, 147087_HST Ben, 148440_HST Ben, 461457_HST Beslag, 461461_HST Sölja, 461468_HST Ten, 461480_HST nit/spik, 461485_HST torn, 461505_HST Spelpjäs, 461513_HST Kärl