Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 1080

Inre beskrivning: Brandlager, Diameter 1,5 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 1080 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 1080
Zon 1A
Referensnummer 37118_U
Undersökningsår 1881
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 148119_HST Ben, 524885_HST Kärl, 527297_HST Kärl, 576586_HST Ringnål, 576605_HST Kärna, 598001_HST Ben