Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 1070

Inre beskrivning: Brandlager , Diameter 2,1 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 1070 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 1070
Zon 1A
Referensnummer 37108_U
Undersökningsår 1881
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147626_HST Ben, 527282_HST Kärl, 548577_HST Hängbryne, 548583_HST Enkelkam