Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 1047

Yttre beskrivning: Diameter 6,3 meter, Höjd 0,6 meter, Inre beskrivning: Brandlager, Diameter 0,6 meter, Yttre gravskick: Hög, Inre gravskick: Brandgrav

Arkeologisk kontext 1047 Brandgrav, Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering [unr]: Bj 1047
Zon 1D
Referensnummer 37088_U
Undersökningsår 1881
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 145579_HST Kärl, 147458_HST Ben, 147889_HST Ben, 524824_HST Kärl, 615245_HST Föremål, 615246_HST Smälta