Foto: Stolpe, Hjalmar, Statens historiska museum/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Mer information om bilden

Bj 14

Yttre beskrivning: Diameter 4,5 meter, Höjd 0,6 meter, Yttre gravskick: Hög

Arkeologisk kontext 14 Grav, Hög
Tidsperiod Vikingatid
Notering De två brandlagren är inte benämnda A och B i Birka I. Endast ett kärl har nummer 14B., [unr]: Bj 14
Zon 1B
Referensnummer 36846_U
Undersökningsår 1875
Undersökare Stolpe, Hjalmar
Delar 14A Brandgrav, 14B Brandgrav
Huvudpost 137416_U
Relaterade föremål 147322_HST Ben, 147335_HST Ben, 446840_HST Vikt, 446847_HST Pärla, 446851_HST Kam, 446853_HST Kam, 446855_HST Spik, 446856_HST Klinknagel, 446857_HST Kärl, 446861_HST Kärl, 560304_HST Fragment